• онлайн обучение
  • курсове за ученици
  • English speaking course
  • български за чужденци
  • сертифицирай знанията си
  • английски интензивен
Previous Next

Общ френски

Общ френски

Учебната система Campus е предназначена за изучаване на френски език в три основни нива, които покриват нивата от А1 до В2 според Европейската рамка за изучаване на езици. Системата е подходяща за обучение на младежи и възрастни.
Всяко ниво на системата е организирано в 12 учебни единици, като всяка от тях съдържа 5 или 6 урока. Към всяка учебна единица има преговор и тест за подготовка за изпитите DELF. Учебната система дава възможност за овладяване на основните комуникативни компетенции още от ниво начинаещи.

За вашето ефективно и интересно обучение се използва учебен комплект, включващ учебник, учебна тетрадка и CD с упражнения. Различните начини и механизми на обучение, които са застъпени в системата, водят до оптимално придобиване на основни умения за комуникация. От една страна се набляга на интерактивността, която спомага за по-добро усвояване на езика на разговорно ниво, а от друга страна се запазват упражненията за автоматизиране и запаметяване на основния речников състав, граматични времена и спрежения, характерни за езика.

Виж: Входящи тестове > Френски
Виж: Учебна програма


You are here Общ френски