Warning: Creating default object from empty value in /home/accentsc/public_html/old/plugins/system/jat3/core/joomla/modulehelper.php on line 320
Сертификат за владеене на език | Езикова школа АКЦЕНТ
  • български за чужденци
  • сертифицирай знанията си
  • English speaking course
  • онлайн обучение
  • курсове за ученици
  • английски интензивен
Previous Next

Сертификат за владеене на език

Издаване на Сертификат за владеене на език

Сертификатите са стандартно изискване при започване на нова работа, при кандидатстване за по-висока позиция или при стартиране на обучение в колеж или университет. Целта на сертификата е да докаже че съответният човек притежава знания и умения на определено ниво и като такъв той освобождава специалиста от отдел "Човешки ресурси" от допълнителна работа по проверка и доказване на посоченото в документите на кандидата. От друга страна, за да има съответната тежест, сертификатът трябва да е издаден от организация/институция с добра репутация, която е способна във всеки един момент да докаже валидността на посоченото в сертификата и да застане с името си зад него. Удостоверяването на знания и умения се базира на дългогодишен опит и внимателно подбрани елементи на изпита.

В Езикова школа АКЦЕНТ подготвяме курсисти за полагане на голяма част от международно признатите сертификатни изпити. Полагането на такъв изпит (а и подготовката за него) обаче струва доста средства и отнема много време и е нецелесъобразно и икономически необосновано ако не е поставено като твърдо изискване от някоя институция.

Всички наши курсисти, които успешно са положили финалния изпит за съответното ниво, получават Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка.

Ако вече сте учили английски, немски, френски или испански, сигурни сте в своите знания и не ви се налага да притежавате международно признат сертификат с цел кандидатстване в университет, но въпреки това ви е необходим сертификат за доказване на езиковите ви познания пред работодател, университет, колеж, не се налага да се подготвяте и явявате на скъп и сложен изпит, нито да повтаряте цяло ниво в някоя езикова школа и да отделите няколко месеца и значителна сума за това. В Езикова школа АКЦЕНТ провеждаме изпити за издаване на сертификат по Обща европейска езикова рамка с или без допълнителна подготовка на кандидата.

Изпитът включва различни елементи от съответното ниво, граматика, лексика, четене с разбиране, слушане с разбиране и свободен разговор по зададена тема. Изпитният пакет включва опция за индивидуални часове за подготовка на преференциална цена. Всички изпити се провеждат в офиса ни в центъра на София, а документацията - регистрационен формуляр, тест на хартия и резултати от усния компонент на изпита се пазят за удостоверяване на постигнатите от вас резултати. След успешното полагане на изпита, вие получавате Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка, който ви дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България, в държавна институция, в образователна институция, както и във фирми в чужбина.

Ние ценим вашето време и пари и ви осигуряваме изгоден вариант за издаване на Сертификат за владеене на английски, немски, френски и италиански език.
Нашите сертификати изглеждат така:

 Такса за явяване на изпит и издаване на серитификат: 150 лв.

В зависимост от целта, която си поставяте, можете да избирате между широк набор от сертификатни изпити, които варират както по трудност и елементи на изпита, така и по цена. Основното, което трябва да се съобрази, са изискванията на институцията, в която желаете да работите или да се обучавате. Сертификатни изпити като TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English language Testing System), SAT (преди: Scholastic Aptitude Test, Scholastic Assessment Test), ACT (American College Testing), TOEIC (Test of English for International Communication), GRE (Graduate Record Examinations) и CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) за английски, DELF и DALF за френски, DAF, DSH, Fit in Deutsch, Zertifikat Deutsch за немски, CILS, CELI и PLIDA за италиански и DELE за испански са сред най-често срещаните и съответно изисквани от работодатели, университети и колежи.

Всички тези изпити определят по различен начин нивата на владеене на съответния език и варират по отношение на възможностите за писмена комуникация, устна комуникация, лексикален запас и граматика. Друга основна разлика е цената за провеждане на изпита и издаване на сертификат, която може да варира от няколко десетки до няколкостотин долара. Не трябва да се пренебрегва и цената на подготовката за даден изпит.

Стандартен подход при определяне на нивото на владеене на даден чужд език предоставя Общата европейска езикова рамка (Common European Framework of Reference for Languages). Сертификатите с посочване на ниво по Общата европейска езикова рамка вече са изискване в много международни фирми, университети, Европейска комисия и други организации. Посочването на нивото на владеене на чужд език по Общата европейска езикова рамка в автобиография/CV е силно препоръчително и носи допълнителни плюсове за кандидата, дори може да се каже, че това вече се е превърнало в стандарт.

В случай че ви е необходим международно признат сертификат, можем да ви подготвим ние, или да ви изпратим в някои от школите, с които си партнираме в Англия, Франция, Италия, Малта, Испания и Германия.

Предварително можете да направите бърз тест, за определяне на нивото ви от тук:

Online Placement Test 

 

Online Einstuffungstest 

 

Online Test Espanol 

 

A oт тук можете да свалите тест, с който да се ориентирате за типа упражнения и нивото на трудност на тестовете ни за Сертификат за владеене на английски език.


Отзиви на курсисти

Методиката на преподаване и използваните учебни материали са отлични и дават възможност за лесно и пълно усвояване на езика. Глория и Лета са чудесни преподаватели, които улесняват още повече този процес.

Ваня Боюклиева

You are here Услуги Сертификат за владеене на език