Warning: Creating default object from empty value in /home/accentsc/public_html/old/plugins/system/jat3/core/joomla/modulehelper.php on line 320
Обучение при нас | Езикова школа АКЦЕНТ
  • английски интензивен
  • сертифицирай знанията си
  • English speaking course
  • курсове за ученици
  • български за чужденци
  • онлайн обучение
Previous Next

Обучение при нас

Езикова школа АКЦЕНТ предлага на клиентите си максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение. В процеса на изучаване на езика се използват съвременни учебни системи на водещи издателства от Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания. Курсовете се провеждат по най-добрите и утвърдени езикови системи, развиващи паралелно четирите ключови умения: четене, слушане, писане и говорене.

Методика и качество на обучението
Дългогодишната ни практика показва, че най-ефикасните учебни системи са тези, които в еднаква степен акцентират както на граматика и лексика, така и на развитие на комуникативните способности. По този начин се усвояват трайни говорни навици и се получава солидна основа от знания, над която се надграждат нови, по-специализирани умения.
Благодарение на разработената в езикова школа АКЦЕНТ методика курсистите се научават да общуват свободно и с лекота на новия език. Първоначално в най-често срещаните ситуации от всекидневния живот, така че да бъдат максимално ефективни, когато се наложи да използват езика, а впоследствие развиват умения за общуване във все по-широк кръг ситуации.

Постоянен контрол на качеството на обучението
За гарантиране на постоянно висококачествено обучение във всеки курс се извършва редовен контрол на преподаването и постигнатите резултати. Системата на контрол на качеството включва четири независими компонента:
 » отчети на преподавателите;
 » периодични посещения на методолозите на школата;
 » многократна възможност за обратна връзка чрез провежданите анкети;
 » междинни контролни тестове.

Екип от професионалисти
Всички наши преподаватели са филолози с необходимата квалификация, преподавателски опит и мотивация. Избрани са след провеждане на конкурс, изискващ от тях да докажат своите езикови познания и практически педагогически умения. Часовете им са интересни, с използване на множество допълнителни материали и аудио и видео средства. Благодарение на техния ентусиазъм и ефективните системи за езиково обучение се радваме да предложим на клиентите си качествено и бързо постигане на езиковите цели.

Малки групи и време и за всички
Всеки един от курсистите на езикова школа АКЦЕНТ е специален - с неговите специфични нужди и потребности. Затова обучението при нас се провежда в малки групи от 4 до 10 човека и преподавателите могат да обърнат необходимото внимание на всеки един от вас. Размерът на групите е съобразен със спецификата на преподавания материал и необходимия брой часове за успешното му усвояване. Този подход ни позволява да постигаме винаги високо качество на преподаване и удовлетвореност на курсистите ни от постиганите резултати.

Комфортна обстановка
Обстановката в езикова школа АКЦЕНТ е комфортна, съобразена с нуждите на преподавателите и курсистите. Школата се намира на ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 - ъгъла с ул. Искър, в близост до булевард Дондуков. Мястото е удобно, разположено в центъра на София. Еднакво леснодостъпно е както с градски транспорт, /трамваи 20 и 22, метро, тролей 9, трамваи 1,7/, така и с кола. Залите са снабдени с аудио и видео техника, а конферентният принцип на организация създава приятелска и равнопоставена атмосфера и улеснява комуникацията.

От 1 ноември 2012 школата разполага с още една учебна база с две зали на бул. Витоша 28 /до ъгъла с ул. Солунска/.


You are here За школата Обучение при нас